GDPR

GDPR

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklara hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter och på vilket sätt du kan göra dem gällande.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till fysisk person. Exempel på personuppgift är kontaktuppgifter, personnummer, telefonnummer, kundnummer, registreringsnummer, e-postadresser etc.

Så här hanterar vi dina personuppgifter.

För att kunna sälja våra produkter och tjänster behöver vi inhämta personuppgifter. Då vi värnar om din integritet inhämtar vi inte fler uppgifter än vad som behövs. Vi säljer heller inte vidare uppgifter till tredje part.

Genom att beställa eller använda våra tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra produkter och tjänster. Har du frågor om vår data skyddspolicy kan du kontakta oss via vår mejladress; m.skrotbolaget@telia.com

Vilka personuppgifter samlar vi in och vad vi använder de till.

Vi inhämtar och tar emot personuppgifter, namn, adress, personnummer, registreringsnummer och id-handling, via direktkontakt med dig, eller via telefon och olika formulär på webbplatsen, samt transportstyrelsen. Detta sker när du beställer reservdelar eller vill lämna in en bil för återvinning/skrotning, (avregistrering), samt vid nyttjande av vårt däckhotell.

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste vi finna stöd i gällande dataskyddsreglering (GDPR) – en så kallad rättslig grund.

Vi behandlar dina personuppgifter när vi utför tjänsten mottagning och avregistrering av fordon. Personuppgifterna lagras i det speciella dataprogram vi använder för att hämta, kontrollera och dokumentera vem som äger fordonet. Utlämnar personuppgifter till myndigheter för avregistrering av fordon.                                                                                                                           (Rättslig grund: Rättslig förpliktelse)

Vi använder bilens registreringsnummer och chassinummer som är kopplade till bilens ägare via transportstyrelsens IT-system. Alla bilar som är i trafik eller avställda finns i ett bilregister som transportstyrelsen ansvarar för. Vi hämtar uppgifterna ur detta system för att säkerställa att vi får rätt ägare, övriga uppgifter för att kunna avregistrera bilen och få korrekta tekniska uppgifter på bilen. Allt för att ge dig som kund en bra och korrekt service när du lämnar in din bil till oss, för återvinning/skrotning, (avregistrering). Men även i vissa fall för att kunna återkoppla till dig som kund, där det kan krävas direktkontakt.

Dina personuppgifter behandlas även för att kunna hantera beställningar, fakturor och betalningar, för eventuella kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel samt för att hantera klagomål.                      (Rättslig grund: Fullgöra avtal).

Man kan via länk från vår hemsida komma till Bildelsbasen.se, eller gå direkt in dit för att söka och köpa reservdelar på vårt lager. Bildelsbasen äger kundens personuppgifter, de personuppgifter som erfordras är för att vi ska kunna leverera beställd reservdel till rätt beställare/köpare. Men även i vissa fall för att kunna återkoppla till dig som kund, där det kan krävas direktkontakt, vid köp eller förfrågan så att rätt del levereras och vi eventuell retur av del.

Personuppgifter behandlas även då ni använder tjänsten däckhotell. Personuppgifterna används enbart i syfte att ha kontroll vart vi förvarar kundens hjul samt om vi eventuellt behöver kontakta personen angående hjulen.                                                                                              (Rättslig grund: Fullgörande av avtal).

 

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in samt vilka har tillgång till uppgifterna?

Vi värnar om att den information som behandlas inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifterna behandlas konfidentiellt. Behöriga är de som arbetar på företag och behöver utföra de tjänster vi tillhandahåller.                                                  Stefan Åkesson och Marianne Åkesson Skörd är personuppgiftsansvariga för företagets behandling av personuppgifter. I det fall det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade person-uppgiftsbiträden hos oss. Personuppgiftsbiträdet får enbart behandla personuppgifterna i enlighet med de instruktioner för det syfte som personuppgiftsansvarige angett i avtalet.

 

Hur skyddar vi data?

Vi ansvarar för de personuppgifter som behandlas skyddas genom tekniska och organi-satoriska säkerhetsåtgärder med hänsyn av vad som är lämpligt i förhållande till person-uppgifternas karaktär och känslighet. Vårt system och organisation är ordnade så att obehöriga inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas.

Vid eventuell säkerhetsincident, som leder till oavsiktlig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande/åtkomst till personuppgifter dokumenteras incidenten omgående samt anmäls till Datainspektionen inom 72 timmar. Om risk för större skada för de registrerade informeras dessa omgående.

Hur länge lagras data hos oss?

Personuppgifter sparas aldrig längre tid än det behövs. Vi raderar dina personrelaterade uppgifter när de inte längre är nödvändiga för att uppfylla det ändamål som avses med lagring och inga lagstadgade lagringsskyldigheter talar emot detta. Vissa person-uppgifter, ska enligt lag sparas. Dessa uppgifter finns kvar så länge förordnade myndig-het kräver att uppgifterna ska finnas kvar. Syftet med detta är att vi vid förfrågan skall kunna se om ett fordon blivit inlämnat hos oss. Pappers arkiverat material finns kvar så länge förordnande myndighet, (lagkrav) kräver att uppgifter finns kvar. När lagringstiden löpt ut förstörs uppgifterna i en dokumentförstörare.

Ändring i dataskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra de förändringar som vi finner nödvändiga i denna policy. Vid större förändringar aviserar att vi gjort en förändring på vår hemsida, medan vi vid mindre förändringar enas ersätter befintlig policy med den uppdaterade.