Skrota bil, husvagn eller släpvagn – Hämtning

Hur går det till när jag vill skrota bilen? 

Vi är auktoriserade och branschcertifierad så du kan tryggt lämna bilen till oss.

Du har som ägare rätt att lämna bilen till vilken bilskrot du vill. Det viktiga är att den är auktoriserad, så att bilen verkligen blir avregistrerad och tas om hand på ett miljöriktigt sätt.
2007-06-01 blev det producentansvar på bilar och då togs också skrotpremien bort.

Vad behövs för att skrota bilen?

När du kommer till oss behöver du ha med dig det senaste utskickade registreringsbeviset, om du har fått det gula, (del 2) måste det vara med, för där finns ett kontrollnummer vi måste ha.
Utan det numret kan vi inte genomföra någon transaktion med transportstyrelsen.
Hittar du inte ditt gula registreringsbevis, (del 2) kan du beställa ett på www.transportstyrelsen.se
Du kan även ringa till Transportstyrelsen och beställa ett på 0771-141516
Har man ägt bilen väldigt länge så kan man ha ett gammalt blått.
Du måste ha med en legitimation. Om du kommer med någon annans bil ser vi gärna att du har en fullmakt med dig och kopia på ägarens legitimation, och registreringsbeviset ska vara påskrivet av ägaren. Vi tar alltid en kopia på inlämnarens legitimation och den får skriva under på att den har fått lov att skrota bilen.

Du får lämna din bil utan kostnad om du kommer ner till oss.

I samband med att vi genomför transaktionen hos transportstyrelsen avregistreras bilen, i ägarens namn.
Skatt som eventuellt finns kvar skickas automatiskt ut från transportstyrelsen till den som stod som ägare när bilen lämnades in till oss.
Försäkringen ställs vilande.
Vi sköter om kontakten med transportstyrelsen via datorn.

Ovanstående gäller bilar upp till 3 500 kg.
Sammanlagt 9 st hjul/däck får följa med bilen. Om fler hjuldäck medföljer debiterar vi 30:-/st
Bilen/husvagnen får inte innehålla skräp eller miljöfarligt avfall som inte ingår i bilens/husvagnens ordinarie utrustning, om det finns det debiteras ni minimum 500:-

Mottagning av övriga fordon

Husvagnar, från 2018-08-15 mottagningskostnad 2000:-
Släpkärror ingen kostnad att lämna in

Efter stängning kan ni inte lämna bilar/fordon, då vår parkering är stängd, ni är välkomna  under våra öppettider.

Om du behöver ha hjälp att hämta bilen

Kan du inte själv komma in med bilen, så hämtar vi den åt dig.
Då kommer du ner till oss och vi hanterar det som i stycket om skrotning, förutom att vi även får en beskrivning var bilen skall hämtas.
Hämtning inom stadens tätbebyggda område sker normalt inom 1-3 arbetsdagar och utanför Uppsala inom 1-5 arbetsdagar, efter att du varit ner till oss och gjort klart.
Kostnad för hämtning, minimikostnad 400:-, ring för närmare besked om kostnad för hämtning av just din bil.
Bilen måste stå vid farbar väg eller plats där man kan nå den med en lastbil med kran.
Gäller bilar/fordon med en totalvikt upp till 3 500kg.