Miljöpolicy

SKROTBOLAGET skall alltid sträva efter att bli bättre inom miljöområdet.
Detta innebär att företaget skall arbeta efter följande principer:

  • Vi skall sträva efter att minimera och om möjligt eliminera farligt utsläpp som kan skada vatten, mark och luft.
  • Vi skall arbeta för att nyttja naturresurser som energi, olja vatten mm på ett effektivt sätt.
  • Vi skall hantera bilar och restprodukter, på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
  • Vi skall minimera miljö, hälso och säkerhetsrisker för medarbetare och den kommun vi är verksam i.
  • Vi skall sörja för att ägare och medarbetare utbildas inom miljö och kvalitetsfrågor i nödvändig omfattning.
  • Vi har som målsättning att genom effektiv demontering och försäljning av demonterade delar öka återvinnings/återanvändningsgraden av våra demonterade bilar, samt genom noggrann kontroll säkerställa kvaliteten på delarna som säljs.
  • Vi skall ha ordnade förhållanden inför kunder, leverantörer och myndigheter.
  • Vi skall följa eller överträffa, miljölagar, förordningar och de krav som föreskrivs för vår verksamhet/bransch.
  • Vi har för avsikt att leva upp till ovanstående principer genom att arbeta aktivt med miljö, kvalitet och arbetsmiljö inom det branschanpassade systemet SBR-certifiering.

Att denna policy är aktuell, granskar vi 1 gång per år.
Målsättningen är att anställda skall känna till denna policy.